Marit Eriksen Østby

Hva er det beste ved å jobbe på Ringerike folkehøgskole?
Elevene!  Det er veldig hyggelig å møte dem, jobbe sammen med dem og se hva de får til på linjene.  Dette er en variert arbeidsplass.  Det skjer alltid noe, og det er positivt. 

Hva tror du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
At de er omgitt av et fantastisk personale!  Og at de har hverandre og skaper et flott sosialt miljø.

Fra: Født og oppvokst i Hønefoss

Stilling: Kokk/renholder

Faglig bakgrunn: Kokk/assistent fra -85. Fagbrev kokk i 2004.

Tidligere yrkeserfaring: Har arbeidet på konfeksjonsfabrikk, i gartneri, som dagmamma og som renholder og kokk på vegetarsenter.

Tlf: 32 17 99 16

Epost: marit.erik...@bfk.no