Gudrun Rugroten

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Det beste ved å jobbe på RF må være samholdet og rausheten, både kollegialt, men også forholdet elever og ansatte, som ofte blir tett og nært.

Hva tror du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Det beste ved å være elev på RF tror jeg er det å lære å akseptere og ta hensyn til andre - vise omsorg og at man utvikler seg til å bli en god utgave av seg selv. At man får en forståelse at vi alle er unike og at alle kan bidra slik at det er til det beste for alle.
 

Fra: Hønefoss

Stilling: Kokk

Arbeidsområde: Kjøkken

Faglig bakgrunn:  Kokk institusjonshushold


Tidligere yrkeserfaring: 
Kokk på Helgelandsmoen ( 5 år )
Kantineleder i Samskipnaden i Buskerud (18 år )

Tlf: 32 17 99 16

E-post: gudrun.r...@bfk.no

   

Publisert 2. juli 2016, oppdatert 23. november 2016.