Morten Eikenes

Rektor

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?

Det beste er å ha dedikerte kollegaer med bred og solid kompetanse og  motiverte og entusiastiske elever som viser læringsglede.  Humor og glede preger et arbeidsår som er variert og intenst.  Vi har en utpreget delingskultur, en stor grad av medvirkning og en frihet til å forme vår egen stilling.

Hva mener du er det besteved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Det må være  å  være en del av et sterkt fellesskap som preges av raushet og humor.  Vi har et solid fagtilbud, aktiviteter og arrangementer både seint og tidlig. Vi er skolen som aldri sover!  Du blir sett og møtt "der du er", og gjennom et utviklende skoleår blir du bedre rustet til å møte resten av livet.  Og så har vi flotte nyrenoverte fasiliteter.  

Fra: Hønefoss

Undervisningsfag: Tur, skolekor, Idrett, fellessamlinger

Faglig bakgrunn: Utdannet i Forsvaret (befalsskole, krigsskole, stabsskoler)

Tidligere yrkeserfaring: 20 år i Forsvaret som blant annet troppssjef og kompanisjef. Har bodd i store deler av landet, samt i Tyskland, Libanon, Kosovo og Afghanistan. Å kombinere rollene som småbarns pappa og yrkesoffiser passet ikke for meg – og i 2008 fant jeg folkehøgskolen! Jeg var assisterende rektor frem til sommeren 2012, og tok da over som rektor.

Tlf: 32 17 99 01

Epost: morten....@bfk.no