Kristin Smith

Administrasjonsleder

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Det beste med å jobbe på folkehøgskolen er det unike miljøet, både blant elever, blant elever og ansatte og blant oss ansatte. Det skjer så mye her, og jeg får mulighet til å bli kjent med så vanvittig mange bra ungdommer. Hjertet mitt banker kanskje spesielt for de som ikke er helt a4, og det er fantastisk gøy å få se hvordan mange av elevene blomstrer i løpet av skoleåret. Å få være med å bidra til deres utvikling er fantastisk. Det gjør meg veldig glad, og gir meg motivasjon for å jobbe videre.

Hva er det beste ved å være elev  på Ringerike folkehøgskole?
Jeg tror det må være det å få ta del i et stort og raust fellesskap, der man får bryna seg på egne fordommer og får oppleve mestring på mange nivåer. Jeg tror det er mange høydepunkter. Å få gjøre noe man har lyst til et helt skoleår må være toppen. Allikevel tror jeg kanskje det er elevkveldene med samhold og konkurranser i skjønn forening, og de små stundene med spill, skravling, vennskap og latter som vil stå igjen som det mest minneverdige…

Fra: Hønefoss

Stilling: Administrasjonsleder

Arbeidsområde: Ansvar for kjøkken, renhold og kontor ved skolen. Økonomi, personal og Sommerhotell. Har prosjektvalgfaget Geriljabrodering.

Faglig bakgrunn: Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen. Bachelor i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor.

Tidligere yrkeserfaring: Diverse serviceyrker i privat og offentlig sektor.

Tlf: 32 17 99 03

Epost: krist...@viken.no