Elin Stenersen Gjestad

Konsulent

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Det beste må være miljøet vi ansatte oss i mellom, som også smitter over på elevene våre. Her er ingen dag lik, varierte arbeidsoppgaver, og jeg finner så mye glede i hver dag på skolen.

Hva mener du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Folkhøgskolehverdagen er spesiell og noe helt annet enn det de er vant til hjemmefra.
Rausheten er en solid bærebjelke for elevene her på skolen, her blir alle inkludert om det er
en tur på kino, ut å spise eller bare sitte i elevstua med film og godteri. Her er det morsomme elevkvelder, deilig mat, mye reising, show, oppvisninger og turer.

Fra: Drammen

Stilling: Konsulent

Arbeidsområde/funksjon: Sentralbord, elevopptak, lønninger, rapporter, utleie

Faglig bakgrunn: Fagbrev resepsjonist

Tidligere yrkeserfaring: Hotellbakgrunn innen resepsjon, booking, salg og markedsføring

Tlf: 32 17 99 00

Epost: elin.stener...@bfk.no

  Elin på kontororet