Kari Evjen

Assisterende rektor

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Jeg kjente godt til Ringerike folkehøgskole før jeg begynte å jobbe her og visste det var en velorganisert skole med elevene i sentrum. Jeg mener at et folkehøgskoleår skal være smekkfullt av opplevelser, aktiviteter og muligheter for alle elever til å utfordre og utvikle seg selv. Skolens elever og ansatte bidrar til at hver dag blir innholdsrik. Ringerike folkehøgskole er en meningsfull og trygg arbeidsplass for meg og mine flotte kolleger. 

Hva mener du er det beste ved å være elev  på Ringerike folkehøgskole?
Ringerike folkehøgskole tilbyr syv ulike linjer og dette bidrar til et mangfoldig felleskap. Vennskap knyttes på tvers av linjer og ulike personligheter. Skolens lærere har mye kompetanse og tilbyr elevene å delta på 30 spennende valgfag, i tillegg til linjefag og fellesfag.

 

Skolen har kort avstand til Oslo og elevene får mange muligheter til å dra på forestillinger, show og utstillinger. Lærerne har gode nettverk, både innenlands og utenlandsog dette åpner for dyktige foredragsholdere og spennende linjeturer. RF kan tilby elevene er et rikt felleskap, et godt faglig innhold, fine opplevelser og mye god mat. 

Fra: Bergen

Undervisningsfag: Ridning, aerobic, ulike temafag 

Faglig bakgrunn: Masterutdanning i skoleledelse

Tidligere yrkeserfaring: Lærer og skoleleder på videregående skole

Tlf: 32 17 99 02

Epost: kari....@bfk.no