Beredskap

Kontaktinformasjon til skolens ledelse:


Rektor

Morten Eikenes

Tlf: 3217 9901 / 959 20 240
epost: mort...@viken.no

Ass. rektor

Kari Gunleiksrud

Tlf: 3217 9902 / 995 26 933
epost: kar...@viken.no

Adm. leder

Kristin Smith

Tlf: 3217 9903 / 416 56 648
epost: krist...@viken.no