Miljøpris

Miljøprisen 2017-18 gikk til organisasjonen Nordic Ocean Watch.

Fjorårselevene bestemte at deres klimakvotefond skulle gå til Nordic Ocean Watch.  I dag var daglig leder Simen Knudsen gjest i tematimen og mottok en sjekk på kr. 20.000,-. 

Miljøfond
Hvert år setter skolen av kr. 100,- pr. elev pr. flytur til et miljøfond.  På slutten av året velger elevene hvem som skal motta pengene fra fondet.  Fjorårest elever mente at arbeidet Nordic Ocean Watch gjør fortjener støtte. 

Vi kan alle bidra
"Alt liv, slik vi kjenner det, oppstod i havet før det inntok landjorden og utviklet seg til deg, meg og alle vi har møtt eller hørt om. Havet utgjør 71 % av arealet på jorda, og er fullt av vakre og merkelige skapninger. Det er den mest effektive karbonfangeren vi har, og fungere som en temperatur- og klimaregulator. Livet i havet produserer halvparten av oksygenet vi puster. I tillegg gir det oss mat, miljøeffektiv varetransport, energi, medisin og mye mer. Men i dag er havet også sterkt truet. Økende temperaturer og forsuring kan endre livet i havet på måter verden aldri har sett tidligere. Avrenning fra landbruk har ført til store, døde kystområder, og 90 % av verdens store fiskestammer har enten kollapset eller er sterkt overfisket. Stadig flere marine arter dør som følge av plastforurensning og giftstoffer fra industri. Truslene står kort sagt i kø. Men heldigvis finnes det løsninger, og det som er fint er at vi alle kan bidra!" Nordic Ocean Watch


Publisert 6. november 2018, oppdatert 6. november 2018.