Velkommen Gøril

Gøril Fauske er fast ansatt Musikallærer.

- Deilig å være fast ansatt på verdens beste folkehøgskole, smiler Gøril.  Hun begynte sin karriere på Ringerike folkehøgskole som elev på Musikk & Teater, så etter mange år ble hun vikar på Multisport, deretter vikar på Musikal og nå er hun fast ansatt.

Prøver: Gøril foran Musikal 2018-19 under prøvene på "Rent".

Attest fra elevene
Elevene i fjor var ikke i tvil om at Gøril måtte ansettes: - Gøril ser alle elevene for det de er verdt, og er god på å trekke fram det beste i alle. I tillegg tar hun hensyn til våre personlige utfordringer og er en god støttestpiller. (…) Med hånden på hjertet vil vi sterkt anbefale at flere kull flere år frem i tid også får oppleve å ha denne inspirerende, nyskapende og engasjerte læreren.  

Verdens beste: Fjorårselevene fikk det som de ville, og mange kommende kull kan glede seg til å ha Gøril som lærer på Musikal.


Publisert 13. august 2019, oppdatert 13. august 2019.