Vår plass i samfunnet

Folkehøgskoleåret beskrives ofte som å leve i en boble.  Verden utenfor blir mindre viktig enn alt det som foregår på skolen. Men det utadvendte engasjementet er faktisk noe av det viktigste vi gjør.  Vi tar skolens overordnete mål på alvor:  elevene skal utvikle selvstendighet, ansvar og innsikt i egen og andres rolle i fellesskapet, og  skolen skal fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet. 

Aktivititetsdager
med stor avslutningsfest for psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede over tre dager der elevene står for aktiviteter i to dager og arrangerer fest sammen med deltagerne til slutt. 

Asylmottaket på Hvalsmoen:
Global Solidaritet arrangerer aktiviteter for  flyktningene på asylmottaket.  

Bærekraftprosjekt:
Ringerike folkehøgskole har et langvarig og stort miljøengasjement og alle linjene har sine bærekraftprosjekt.

Den kulturelle skolesekken 1:
Flere enn tusen barn fra barnehager og småskolen er innom skolen i november/desember og ser på barnemusikalen til Musikal.  


Barneteater: 2017-18  satte Musikal opp en kavalkade over kjente dyrehistorier og sanger.

Den kulturelle skolesekken 2:
Stand Up & Revy tilbyr alle 7-klasser i kommunen undervisningsopplegg i teatersport.  

Den kulturelle spaserstokken:
Stand Up & Revy drar på turne med årgangsrevyen til eldresentra og boenheter i kommunen.  

Helsedans
for psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede i fem kommuner en gang i uken der elever og gjester er sammen, danser og hygger seg.  

Internasjonal kulturkveld:
Sammen med Kulturskolen og Læringssenteret arrangerer skolen en meget populær flerkulturell underholdningskveld med servering av internasjonal mat laget og servert av flyktninger og asylsøkere i distriktet.

Internasjonal solidaritet:
Med Global Solidaritet i spissen, engasjerer elevene seg i å samle inn penger til Jagriti Vihara, et landsby-utviklingsprosjekt for kvinner i den fattigste delstaten i India. Skolen sponser også to elever på videregående skole i Kenya. 

Mentorordning:
Målet med ordningen er å skape motivasjon for ny læring og fullføring av videregående opplæring for de folkehøgskoleelevene som ikke har fullført videregående utdanning.

Miljøfyrtårn:
Skolen ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010, og ble den første godkjente Fairtrade-skolen i 2011. 

Opptur:
Sammen med Den norske turistforening arrangerte Stand Up & Revy aktiviteter for 500 8-klassinger i april.  


8-klassinger: Stand Up & Revy holder orden på 500 8-klassinger på tur.

Røde Kors Barnegruppe:
Valgfaget "Ludo" arrangerer inne- og uteleker med gruppen to ganger i løpet av året.  

Storefjell vintersportsuke:
Sammen med Buskerud fylkeskommune arrangerer elevene på Multisport og Global Solidaritet fem dagers vinterleir for ungdom med psykiske og fysiske funksjonshemninger på Storefjell hotell.


Vintersport: Det er godt å ha en hånd å holde i på vintersportsuken på Storefjell.

Årgangsrevy/Seniorfest:
Alle seniorer i kommunen inviteres til årgangsrevy i regi av Stand Up & Revy og de andre linjene på skolen.


Publisert 1. august 2016, oppdatert 26. juli 2018.