Statistikk er gøy

Her litt helt unyttig informasjon om skoleåret 2019-20.

Det er to Maria'er og fire Marie'r + Marie lærer på Stand Up & Revy.  Navnene er varianter av det hebraisk "Miriam".  Ekspertene klarer ikke  å bli enige hva navnet betyr, selv om det kanskje er navnet og varianter av det er de mest brukte kvinnenavnene i den vestlige verden. Tre av Marie'ne går på Musikal.  Vi skal nok klare å holde orden på dere! 

Hos guttene leder Lars med to.  Navnet betyr "Den som kommer fra Laurentum", og det var en by i det gamle Romerike.

Det er 13 navn som begynner på "e" og 23 som begynner på "m"!    

Navn: Kjersti internatleder lager dørskilt.

Linjefordeling
Neste års elever er idag fordelt slik på linjene:
Dans 15 - ingen gutter
Design & Fashion 14 - 5 gutter
Global Solidaritet 16 - 1 gutt
Multisport 16 - 13 gutter
Musikal 23 - 4 gutter
Stand Up & Revy 12 - 4 gutter
Utøvende Musikk 15 - 6 gutter
Visual Arts 14 - 2 gutter

Totalt 90 jenter og 35 gutter = 125 totalt


Statistikk: Statistisk vil alle elever en eller annen gang oppleve dette i løpet av året.  Og det er nettopp det folkehøgskoleåret dreier seg om - utfordringer og å sprenge grenser. 

Hvor kommer elevene fra?
Det kommer flest elever fra Akershus (18) med Hordaland (14) på annen plass og Oslo (13) tredjeplass.  Alle fylkene våre er representert, og det synes vi er hyggelig.   Det er en elev fra USA og en fra Canada. 

Og hvor gamle er elevene?
Tre av dere er 17 år ved skolestart, 39 er 18, 62 er 19, 11 er 20 og 10 er over 20. 

Nyttig?
- Statistikk er den vitenskap som kan bevise alt unntatt nytten av statistikk, sa den amerikanske humoristen Evan Esar (1899-1995).  Og det stemmer jo overens med denne lille artikkelen.

 


Publisert 17. august 2019, oppdatert 18. august 2019.