Statistikk er gøy

Her er litt unyttig informasjon om elevene 2018-19.

Det er fire Maria'er, fire Marie'r og en Mari.  Navnene er varianter av det hebraisk "Miriam".  Ekspertene klarer ikke  å bli enige hva betyr, selv om det kanskje er de mest brukte kvinnenavnene i den vestlige verden.  Vi skal nok klare å holde orden på dere!

Hos guttene leder Anders med tre pluss en Andres. Dette navnet kommer fra gresk og betyr "mann".  

Linjefordeling
Neste års elever er idag fordelt slik på linjene:
Dans 13 - ingen gutter
Design & Fashion 13 - 3 gutter
Global Solidaritet 16 - 2 gutter
Multisport 17 - 13 gutter
Musikal 28 - 5 gutter
Stand Up & Revy 14 - 6 gutter
Utøvende Musikk 13 - 5 gutter
Visual Arts 14 - 2 gutter

Totalt 92 jenter og 36 gutter = 128 totalt


Statistikk: Statistisk vil alle elever en eller annen gang oppleve dette i løpet av året.  Og det er nettopp det folkehøgskoleåret dreier seg om - utfordringer og å sprenge grenser. 

Hvor kommer elevene fra?
Det kommer flest elever fra Akershus (14) med Oslo og Vestfold på annen plass med 13 fra hver, og på tredjeplass kommer Hordaland (12), men dessverre er det ingen elever fra Finnmark.    Det er en elev fra USA, en fra Island og en fra Russland. 

Og hvor gamle er elevene?
Det er to elever som er 17 når skoleåret begynner.
46 er 18.
62 er 19.
10 er 20
og  åtte eldre enn 20.

Det vil si at ved skolestart er gjennomsnittsalderen for elevene 2017-18 18,8 år.

Nyttig?
- Statistikk er den vitenskap som kan bevise alt unntatt nytten av statistikk, sa den amerikanske humoristen Evan Esar (1899-1995).  Og det stemmer jo overens med denne lille artikkelen.

 


Publisert 15. august 2018, oppdatert 15. august 2018.