Smittevernveileder

En egen smittevernveileder for skolen er utarbeidet.

2020-2021 skal bli tidenes folkehøgskoleår her på Ringerike folkehøgskole.

En forutsetning for å få til det er godt smittevern. Vi har laget vår egen smittevernveileder, og mange nye rutiner. Her kan du lese Smittevernveileder for Ringerike folkehøgskole under covid-19-utbruddet 2020.

All informasjon om skolestart, korona, nyhetsbrev med mer som er sendt ut gjennom vår og sommer kan du lese under siden Skolestart på hjemmesiden. Siden vil oppdateres med ny informasjon gjennom skoleåret.


Publisert 21. august 2020, oppdatert 21. august 2020.