Det er bare å begynne å øve!

Ringerike folkehøgskole fra A til Å

Idag er det bare 10 dager til skolestart!  Og da blir disse ordene en del av hverdagen.  Fortvil ikke, det tar ikke mange dagene før "stammespråket" på RF er helt naturlig.  

A

Allmøte: Både elevrådet, personalråd og pedagogisk råd kan innkalle til allmøte for alle på skolen. Da tar vi opp viktige saker som gjelder alle som er knyttet til skolen.

B

Brakka: Det eldste internatet og er delt i to etasjegrupper: 1 Brakka og 2.Brakka.

Buret: Det nest minste internatet.

C

Chille: Det er helt greit å ta det med ro på rommet, men husk at det er i fellesskapet vennskap, opplevelser og minner skapes. 

D

DA: Forkortelse for Dans.

DF: Forkortelse for Design & Fashion.

E

Elevkveld: Hver etasje har ansvaret for å planlegge og gjennomføre tre elevkvelder i løpet av året.


Elevkveld: Denne gangen var det "Fantasi" som var tema for elevkvelden.

Elevkveldøving: Det er satt av tid etter kveldsmat  og noen timer før middag fredag til elevkveldøving.  Da er Storsalen forbeholdt etasjen som har ansvaret for elevkveldunderholdningen.

Elevmøter: Møtetid der elevrådet kan snakke uforstyrret med alle elevene.

Elevråd: Velges i begynnelsen av året.  Representantene velges fra etasjegruppene, men skal også representere linjene. 

Elevsamtale: Tre ganger i året er det satt av tid til forberedte elevsamtaler mellom linjelærere og elever. 

Etasjelærer: Hver etasje har to ansatte som følger opp etasjen.

Etasjeserien: Munter kappestrid mellom etasjegruppene i beste Harry Potter tradisjon.

Etasjemøte: Etasjen møtes for å diskutere livet på etasjen og planlegge fellesopplegg som f.eks. elevkvelder.

F

Fairtrade: RF er en fairtrade skole og legger vekt på å bruke fairtradevarer.

Fellesfag:  Fag som alle elever har i tillegg til valgfag og linjefag. Ca 15 timer i uken.

Fjorårsfest: Da inviterer vi fjorårets elever tilbake til skolen og arrangerer stor fest for og sammen med dem.

Forsikring: Skolen retter seg etter opplæringslovens avtaler.

Frank: Skolens eget husspøkelse. Du får garantert høre mer om ham når du er på skolen.

G

Grunnregler: Skolens kjøreregler som alle elever underskriver den første uken.

GS: Forkortelse for Global Solidaritet.

H

Hotellet:  Det er det største internatet og er delt i fire etasjegrupper: 2A, 2B, 3A og 3B

Høstfest: Da kan du invitere venner og familie til en flott dag med underholdning, aktiviteter, god mat og god stemning.

Hovedscenen: Et topp moderne scenerom som også er MKs klasserom.

I

Int.vask: Forkortelse for internatvask. Hver uke har noen av elevene ansvaret for å vaske internatet.

Info-skjermen: Henger over døren til Storsalen og viser plan for dagen og annen nyttig og unyttig informasjon.

J

Jul på RF: Desember er kanskje den koseligste måneden i året med masser av advent- og julestemning.  Julemiddagen siste kveld før juleferien må du ikke gå glipp av.

K

Kopper: Evig jakt på skolens hvite kopper som forsvinner fra matsalen.  Ta med din egen!

L

Linjefag: 15 timer i uken med hovedfaget ditt.

Linjeuke: Flere uker gjennom året  har vi linjefag hele dagen.  Fellesfag og valgfag settes til side.

Lørdagsseminar: Linjene har ansvaret for å planlegge og gjennomføre lørdagsseminarer gjennom året.

M

Miljøfyrtårn: RF legger vekt på å være miljøvennlig og ble en miljøfyrtårnskole i 2010.

MK: Forkortelse for Musikal.

Morgensamling: Felles start på dagen. 

MU: Forkortelse for Multisport.


Multisport: Et helt naturlig bilde av Multisport en av de aller første dagene.

N

Naboer:  Det er viktig å ta hensyn til naboene våre både på og utenfor skolen.  

O

Orden:  Noe vi legger vekt på og maser om. :-) "Mora di jobber ikke her!"

p

Ped.råd: Forkortelse for pedagogisk råd - et møtested for lærerne til å diskutere det som skjer på skolen og legge planer for det som skal skje fremover.

Pers.råd: Forkortelse for personalråd. Her møtes hele personalet og går gjennom neste ukes timeplan, diskuterer nye planer og orienterer hverandre om alt som skjer.

Prosjektvalgfag: Dette er fag som går over fire dager på våren, og du velger et av dem. Du får vite hvilke fag det blir når det nærmer seg.


Prosjektvalgfag: "Bortoverski" er et av flere prosjektvalgfag du kan velge etter jul.

Q

Quo vadis: Som betyr "Hvor går du?" på latin. Vi hjelper deg med å finne veien videre etter året på RF hvis du trenger det.

R

RF: Forkortelse for Ringerike folkehøgskole.

Romvask m/inspeksjon: Hver uke er det satt av tid til å rydde og vaske rommet.  Lærerne kommer og sjekker at jobben er gjort.

Romvask: Ja da, dere må holde orden på rommene deres selv, og det er romsjekk en gang i uken.

Rydd og vask: Hver uke er det satt av en time der linjene har ansvaret for å rydde og gjøre rent i klasserom og fellesrom.

S

Samt./møtetid: De fleste dager er det satt av tid til at lærere og elever kan møtes og snakke sammen utenom vanlig timer.  Det kan være praktiske ting som må diskuteres eller for eksempel elevsamtaler. 

Skolekor: Alle elever synger i skolekoret under ledelse av Kjetil Hallre og Eirik Kiil Saga.

Skolekoret: Alle synger i skolekoret under ledelse av Kjetil (gitar) og Eirik (klaver).

"Spør Tom": Et vanlig svar fra skolens ansatte hvis det er noe praktisk de ikke kan, særlig hvis det har med PC og nettilgang å gjøre.  Da er det best å spørre Tom vaktmester.

SR: Forkortelse for Stand Up & Revy.

"Steik din egen vaffel": Kjersti internatleder inviterer til  koselig kveldsaktivitet i matsalen.

Storsalen: Det er salen rett innenfor hovedinngangen.  Der har vi morgensamling, skolekor og elevkvelder.  Det er også klasserommet til SR.

T

Tematime: Her tar gjesteforelesere eller ansatte opp aktuelle temaer eller noe de brenner for.

Trening fellesfag:  Fredag etter lunsj velger du treningsform.  Alle er med!


Trening: Kanskje treningsrommet er noe for deg når du har trening fellesfag?

U

Ukekomite: Hver uke har fire elever ansvaret for å hjelpe til på kjøkkenet med oppvask etter lunsj, middag og kveldsmat og å sette ut kveldsmaten.

UM: Forkortelse for Utøvende Musikk.

V

VA: Forkortelse for Visual Arts.

Valgfag: Fag du fritt kan velge mellom, men du behøver ikke velge noen.  Noen fag ligger parallelt og du må derfor velge mellom disse.  Se timeplanen.

Villa'n: Det minste internatet som sammen med Buret danner en egen etasjegruppe.

W

Web: Skolen har trådløs nettilgang i alle rom. 

X

X-faktor: Det som gjør året spesielt, og som bare du kan tilføre ved å bli med, delta og være aktiv.

Y

Yte: Dette året skaper seg ikke selv.  Du må være med og yte!

Z

Zzzzzz: Søvn er viktig, selv om vi er skolen som ikke sover.  Det skal være stille på skolen mellom kl. 23:00 og 07:00 slik at de som vil sove, får sove.

Æ

Æsj : et ord som ikke hører hjemme på RF.

Ø

Økologisk mat: Skolen legger vekt på god og sunn mat og serverer mye økologisk og fairtrade mat.

Øve: Uansett hvilken linje du går på, må du øve eller trene!

Å

Åpen: De aller fleste undervisningsrom og fellesrom på skolen er åpne døgnet rundt.  Vi har ikke innetid, men det skal være mulig å sove på internatene mellom kl. 23.00 og 07.00.


Publisert 15. august 2019, oppdatert 15. august 2019.