Oktoberbarna

Demonstrerte mot utsending av flyktninger.

Apellen fra Vergeforeningen Følgesvennen, som følger under, førte til at halvparten av skolens elever demonstrerte mot politkernes behandling av enslige mindreårige på flukt.  Ringerike folkehøgskoles elever har i tre år hatt  afghanske og andre mindreårige flyktninger som medelever.  Det berører våre elever at deres venner står i fare for å bli sendt ut av landet.


Mange: Skolens elever var ikke de eneste som ønsket å vise politikerne hva de mener.

Oktoberbarna
"Oktoberbarna kalles de, afghanske mindreårige som har måttet flykte fra hjemlandet sitt og som kom til landet vårt i 2015. Norske myndigheter har gitt dem avslag på asylsøknadene sine og har bestemt at de nå blir 18 år og skal deporteres til Afghanistan. I dagene og ukene som kommer, står 130 mindreårige foran deportasjon til Kabul eller videre flukt ut i Europa.

Asylforliket som ble inngått i 2016, har som kjent ført til alvorlige konsekvenser for afghanske asylsøkere i Norge. Særlig hardt har det gått utover barn som har kommet alene til landet vårt. Traumatiserte mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, har få eller ingen sjanser til å få den beskyttelsen de har krav på i Norge i dag. Bortfall av rimelighetsvilkåret, fører til at det ikke lenger tas hensyn til om det er rimelig eller ikke å sende ut enslige mindreårige uten nettverk til internflukt i Kabul. Der sier Norge at det er trygt for dem til tross for at sikkerhetssituasjonen blir stadig dårligere. Hadde de fått behandlet sakene sine før 01.10.16, ville mange av dem ha fått beskyttelse og ville vært i gang med livene sine i Norge nå. Isteden ser vi deprimerte unge, uten håp og som har det så vondt at de driver med selvskading og ikke orker å leve mer. "


Demokrati: Det er en spesiell følelse å kunne stå utenfor Stortinget og gi uttrykk for misnøye med jobben politikerne gjør.  Denne saken handler om unge mennesker som ikke har opplevd den friheten, men som ønsker å være aktive deltakere i et fungerende demokrati.

"Norske myndigheter har også erklært store deler av Afghanistan for trygge. Dette rammer selvfølgelig også afghanske barnefamilier og enslige voksne. Intet land i Europa deporterer flere asylsøkere til Afghanistan enn det Norge gjør.

Flere norske jusprofessorer mener Norge har brutt folkeretten ved å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt. Det mener også vi! Dette kan ikke Norge som nasjon være bekjent av. Vi nekter å være en del av dette. IKKE PÅ VÅR VAKT!

Vi mener Norge må stoppe deportasjoner til Afghanistan, avskaffe midlertidig opphold og la oktoberbarna bli!"


Apeller: Det var mange og sterke apeller fra som gjorde inntrykk.

Samfunnsengasjement
Et av skolens mål er å fremme samfunnsengasjement.  Vi er imponert og glade for at våre elever viser engasjement og deltar aktivt i samfunnspørsmål.  Våre nåværende og tidligere afghanske elever ga klart uttrykk for at de satte pris på at så mange stilte seg solidarisk med deres kamp.

 


Publisert 20. oktober 2017, oppdatert 6. november 2017.