Korona - omfattende nasjonale tiltak

Undervisningen stanser og elevene reiser hjem.

Regjeringen har i dag annonsert at alle landets skoler skal stenges med virkning fra kl 18 i dag, 12.03.20. Nedstengningen omfatter også skoledriften ved samtlige folkehøgskoler. Stengingen gjelder foreløpig til 26.03.20.

For oss på Ringerike folkehøgskole betyr dette at vi stanser undervisningen her på skolen i dag, og at elevene må reise hjem så raskt som mulig. Vi vil være fleksible i forhold til hjemreise og holde de viktigste funksjonene ved skolen i gang til alle har reist hjem. Vi vil så godt det lar seg gjøre følge opp elevene i den perioden som kommer – både personlig og faglig. En eventuell reduksjon av skolepenger i denne perioden vil vi komme snarlig tilbake til.

Ved spørsmål, ta kontakt:
Skolens sentralbord tlf 32 17 99 00
Rektor Morten Eikenes mob 95 92 02 40
Ass rektor Kari Gunleiksrud mob 99 52 69 33


Publisert 12. mars 2020, oppdatert 12. mars 2020.