Korona - oppdatert informasjon

Informasjon om skolens håndtering av situasjonen.

Denne informasjonen er først og fremst tiltenkt dere som er foreldre og foresatte, samt elevkullet 2019-2020, for å gi innsikt i vår håndtering av den pågående situasjonen.

Noen fakta:

 • Det er ingen mistanke om koronasmitte ved Ringerike folkehøgskole pr i dag, det er heller ingen som er testet eller som er tenkt testet pr i dag.
 • Ringerike folkehøgskole følger situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig. 
 • Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg er det etablert kontakt med helseavdelingen i kommunen. 
 • Skolen har utarbeidet en beredskapsplan i fall koronasmitte skulle inntreffe.

Tiltak etter «føre var»-prinsippet:

 • Viken fylkeskommune strammer inn på større arrangementer. På bakgrunn av dette har skolen valgt å avlyse alle arrangementer frem til påske, dette inkluderer forestillinger som skulle vært gjennomført i denne perioden.
 • Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende arrangementer – dersom dette ikke er strengt nødvendig for undervisningen eller øvrig skoledrift.
 • På bakgrunn av den uavklarte situasjonen har skolen valgt å gi elevene fri kommende helg og noen dager frem. Vi planlegger med en mulig oppstart igjen onsdag morgen. Vi oppfordrer elever som har mulighet til det, å reise hjem denne langhelgen. Vi bistår elevene med transport til fly/tog. 
 • Elever som ikke ønsker eller som ikke har mulighet til å reise hjem, vil få et tilbud på skolen disse dagene. Bemanning og måltider vil være som vanlig.
 • Skolens ledelse vil, i samråd med lokal helsetjeneste og eier, gjøre en kontinuerlig vurdering av situasjonen. Vi gir ut ny informasjon så snart den foreligger. Vi vil holde elevene godt orientert om ev oppstart igjen onsdag i neste uke.

 Lokale hygienetiltak:

 • Ekstra fokus på håndvask og hostehygiene. Plakater er hengt opp på internat og ellers på skolens område. Det minnes også hyppig om dette muntlig i ulike sammenhenger.
 • Om mulig holde god avstand til hverandre. Ikke håndhilse eller klemme.
 • Ekstra renhold og desinfisering av smittepunkter, som dørhåndtak, gelendre og kjøkkensone mm. Det er satt ut desinfeksjonsservietter til overflater på alle internater.
 • Mobilfri matsal.
 • Det er laget nye og oppdaterte rutiner for renhold på internater (elevrom og fellesarealer) og for kjøkken, med spesielt fokus på kontaktflater.

Ved bekymring over situasjonen, spørsmål eller om du har en elev hos oss som er i risikogruppen og ekstra utsatt, ikke nøl med å ta kontakt med meg.

Rektor Morten Eikenes, mobil nr 95 92 02 40


Publisert 11. mars 2020, oppdatert 11. mars 2020.