Førstehjelp og brannøvelse

Viktig opplæring første uke.

- Vår største trussel i løpet av året er faktisk brann.  Takket være opplæring fra brannvesenet, elevenes bevissthet rundt brannfare og et meget følsomt brannvarslingssystem, har vi ikke hatt brann på skolen, forteller rektor Morten.   

Opplæring og øvelser
Allerede første uken får elevene et kort grunnkurs i førstehjelp og et møte med brannvesenet som bevisstgjør elevene.  Deretter er det en varslet brannøvelse for å sjekke at skolens systemer virker.  Litt senere i høst blir det en nattøvelse som ikke er varslet. - Og så er det bare å håpe for at vi ikke kommer i en situasjon der vi behøver å bruke kunneskapene våre - hverken om førstehjelp eller brann, avslutter rektor Morten.

Førstehjelp: Alle elevene fikk opplæring i elementær førstehjelp.


Publisert 7. september 2018, oppdatert 7. september 2018.