Fornøyde elever - tross pandemien

- Veldig hyggelige evaluering fra årets elever.

Ringerike folkehøgskole: Ordskyen under viser hva elevene ville trukket frem som det viktigste dersom de skulle markedsføre Ringerike folkehøgskole for en venn.

Ikke i tvil
Morten rektor er ikke i tvil: - På tross av at skolen brått ble stengt i mars har vi klart å skape en god opplevelse for elevene mens de var her, men også i de to månedene vi bare hadde kontakt pr. nett.  Evalueringen i mai viser både at elevene har hatt det bra, og at de har skjønt hva vi ønsket å oppnå som folkehøgskole i løpet av året.  Kanskje de har skjønt det fortere enn andre år nettopp fordi de gikk glipp av de to siste månedene.

Trivsel
- I den avsluttende evalueringen som elevene gjennomførte i begynnelsen av mai,  er snittet 5,4 på total trivsel – der 6 er «best». Snittet har vært høyt og økende gjennom året – 5,2 i oktober og 5,2 i januar. Elevene forteller om et godt samhold og stor tilfredshet med skolens fag, aktiviteter og arrangement. Det er veldig gledelig at årets kull, som kull før dem, trekker frem personale som skolens aller viktigste ressurs, avslutter Morten rektor.

 


 
Publisert 26. mai 2020, oppdatert 27. mai 2020.