Aldri fylt skolen så fort

25.august kommer det 126 spente elever til skolen.

- Det er rekordsøkning til folkehøgskolen generelt nok en gang, og vi har aldri fått full skole så fort, forteller Morten rektor.  Ringerikes Blad følger opp rekorden med stort oppslag og  NRK Buskerudsendingen laget eget innslag. - Det forplikter å være en populær skole, sier Morten rektor. - Vi møter de nye elevene med like stor entusiasme hvert år  og gleder oss til å skape et fantastisk skoleår sammen med dem!  

Her kan du høre innslaget på NRK Buskerud.  Spol frem til 01.15. 


Publisert 21. juli 2019, oppdatert 21. juli 2019.