5 + er bare ikke godt nok!

Imponerende holdning å ha etter 2 ½ år i Norge.

Det er sjelden vi skriver om karakterer i positiv vendinger i folkehøgskolen.  Vi er stolte av at vi har motiverte elever uten karaktermas og eksamen.  Men når sukket kommer fra afghanske Humayoon som fullførte norsk ungdomsskole på et år, blir vi imponert.  Særlig når vi vet at han bare hadde fire års skolegang før han kom.  Nå er han klar for videregående.

Gal rekkefølge
Ringerike folkehøgskole har i tre år hatt unge enslige flyktninger som elever.  Humayoon er en av dem.  Han bodde på skolen, fikk norskopplæring i kommunen og deltok i livet på skolen på ettermiddag- og kveldstid.  - Jeg har jo egentlig gjort alt i gal rekkefølge, ler Humayoon. – Først gikk jeg folkehøgskole, så tok jeg ungdomsskolen og nå begynner jeg på vgs. 


Turné: Hymayoon er nå del av Upolert og turnerer med forestillingen om å være flytkning.

På scenen
Mens han var elev på Ringerike fikk skolen besøk av en gruppe unge afghanske flyktninger som fortalte sine historier om livet hjemme i Afghanistan, om flukten og om livet i Norge.  Forestillingen gjorde dypt inntrykk på elevene og på Humayoon.  Han fikk kontakt med en av prosjektlederne for gruppen, Lise Forfang Grimnes og nå er han en del av fortellerne.  – Vi har vært på turné, er en del av den kulturelle skolesekken i Oslo og skal naturligvis tilbake til Ringerike folkehøgskole hvor det hele begynte.


Upolert: Her er Humayoon sammen med resten av Upolert-gjengen.

Velkommen tilbake
Vi gleder oss til å se ham og de andre fortellerne i «Upolert» tilbake på skolens hovedscene.

Takk til Halvard Grimnes Haga for bildene.


Publisert 1. august 2018, oppdatert 1. august 2018.