Et halvt år er gått

Her kan du se hvordan elevene beskriver høsten. Tre ord var alt de fikk bruke.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I desember laget elevene denne ordskyen. De ble spurt om å beskrive det første halvåret på Ringerike folkehøgskole med tre ord.

 

Trenger du flere grunner til å søke hos oss kan du lese her.


Publisert 28. desember 2016, oppdatert 28. desember 2016.