Vi overtok og drev Veien skole

Idrett, Global Solidaritet og Dans overtok som administrasjon, kontaktlærere og timelærere, og drev en barneskole en hel dag!

Flere bilder fra Veien skole

Veldig populært med en annerledes skoledag! Elevene på Veien skole satte stor pris på å få nærmere 30 folkehøgskoleelever som kontaktlærere og timelærere fredag i forrige uke. På timeplanen stod det denne dagen dans, geografi og fysisk aktivitet.

Internasjonalt pensum!
Danselinja kunne by på flere koregrafier, bl. a. til Michael Jacksons "Beat it", resultatet ble vist i fellessamlingen i gymsalen på slutten av skoledagen. Der ble det også sunget en barnesang fra Kenya, som Global Solidaritet hadde på sitt internasjonale pensum. Alle klassene lærte nemlig om Kenya og India, og så bilder fra studieturene til GS.

Linedance og non-stop
Idrett, som vanligvis på denne skoleovertagelsen driver med skiaktiviteter, måtte lage et nytt utendørsopplegg. Denne gang ble det linedance og aktivitetsrunde. Problemløsningsoppgaver og quiz ble tatt godt i mot, og to grupper fra 1. trinn gjettet best på antall non-stop i syltetøyglass. Premien er til å spise opp...

Gøy og kaotisk
En annerledes dag ble det såvisst for elevene fra Ringerike folkehøgskole også. Møtet med sprell levende elever fra 1. til 7. trinn var gøy, kaotisk, givende - og en svært nyttig erfaring. Og kanskje tok folkehøgskoleelevene helg med litt større respekt for den jobben tusenvis av norske lærere gjør hver eneste dag...?


Publisert 19. mars 2014, oppdatert 19. mars 2014.