Sokratisk dialog på timeplanen

"Hva er folkehøgskolepedagogikk?" var oppgaven på valgfaget "Det menneskelige landskap".

- Sammen skal vi prøve å finne svaret på det spørsmålet, sier Sigurd Ohrem, filosof og lærer på Skiringssal folkehøgskole. - Sokratisk dialog er en måte vi som gruppe kan snakke sammen på. Vi skal ikke debattere, men lytte til hverandre og kanskje komme til en konklusjon som alle er enige i.

Sigurd Ohrem, Sokratisk dialog, Ringerike folkehøgskoleOrdstyrer:  Filosof og lærer på Skiringssal folkehøgskole, Sigurd Ohrem, ledet den sokratiske dialogen.

Personlige historier
Alle elevene fortalte en liten selvopplevd historie de mente sa noe om folkehøgskolen.  Deretter valgte de i fellesskap en historie de ville fordype seg i.  Gjennom arbeidet med den historien kom gruppen etter hvert frem til flere definisjoner på hva folkehøgskolepedagogikk er. - Fin gjeng å jobbe med, konkluderer Sigurd Ohrem med. 

Dette er konklusjonene elevene kom frem til:
Folkehøgskolepedagogikk er:

- motivasjon til å yte er knyttet til ansvar for fellesskapet.

- omsorg som fører til tillit som igjen fører til trygghet.

- utradisjonell undervisning også utenfor fagene er knyttet til måten vi snakker sammen på.

- frihet og tillit som gjør oppgaver lystbetont.

- utradisjonell undervisning, tillit og frihet gir deg handlingslyst for fellesskapet.

 


Publisert 1. mai 2014, oppdatert 1. mai 2014.