Idrett blir "Multisport"

Etter flere tiår som idrettslinja, forandres navnet nå til Multisport. Linja utvider også til to studieturer i året. Ny tur blir en treningsleir på Lanzarote, den kommer i tillegg til skireisen til Alpene.

– "Multisport" er et mer tidsriktig navn, som også beskriver bedre det faglige innholdet på linja, sier rektor Morten Eikenes.
- Aktiviteter som klatring, friluftsliv eller golf faller ikke naturlig inn under det tradisjonelle idrettsbegrepet, heller ikke trening på treningssenter.

I de senere år har også den tidligere  linja for kunst og håndverk blitt til "Design & Fashion" og  "Visual Arts", så idrettslinja er i godt selskap når den nå velger et navn som er mer i tiden.

Treningsleir på Lanzarote
Den nye studieturen blir en treningsleir i november, til sportssenteret Club La Santa på Lanzarote. Her vil elevene på Multisport kunne velge fra en meny på over 30 ulike sportsaktiviteter, deriblant dykking. Lærerne er svært fornøyde med å få realisert en studiereise til hvert år.
– Dette betyr et bredere faglig tilbud, og enda flere opplevelser for våre elever, forteller idrettslærer Einar Lindhjem.
– Sammen med skireisen til Alpene kan vi nå tilby et veldig variert og godt sportslig opplegg, både her hjemme og på reiser utenlands.

Felles opplevelser
Også sosialt sett er det kjempepositivt, studieturene er veldig viktige når det gjelder å skape klassemiljø. Å reise sammen med klassen betyr felles læring og felles opplevelser, elevene blir enda bedre kjent, samholdet og miljøet på linja blir enda bedre.

Mer for pengene
Når Multisport nå skal ha to studieturer utenlands, vil nok mange forvente en dyrere linje.
– Nei, det blir kun en beskjeden prisøkning, sier Eikenes. - Omprioriteringer innenfor budsjettet dekker mye av treningsleiren på Club La Santa, så slik sett vil elevene nå få mer for pengene enn tidligere, avslutter han.


Publisert 19. mars 2014, oppdatert 19. mars 2014.