Fornøyde elever på folkehøgskoler

Les hyggelig pressemelding fra Informasjonskontoret

Pressemelding fra Folkehøgskolene:
En ny måling av studentenes tilfredshet med høyere utdanning i Norge ble lagt fram tirsdag. Målingen viser at folkehøgskoleelever er mer fornøyd enn studenter ved høyskoler og universiteter. Studien som blir lagt fram av analysebyrået EPSI, viser at norske folkehøgskole får en indeks-skår på 78 av 100 når det gjelder elevtilfredshet, noe som er et veldig høyt tall.

Lave forventninger
Som målingene i fjor, hadde folkehøgskoleelevene lave forventninger da de startet skoleåret. -Det kan tyde på en viss uvisshet i forhold til hva de går til, sier Fredrik Høst i EPSI Norge. -Det kommer samtidig tydelig fram gjennom vår måling at skolene, og da særlig folkehøgskolene, klarer å overgå forventningene, noe som igjen er med på å skape den positive opplevelsen som elevene ved folkehøgskolene har, mener Høst.
- Vi er både ydmyke og glade for at folkehøgskolee klarer å overgå elevenes forventninger i stor grad. Men vi registrerer at vi må jobbe mer med å øke forventningene, et folkehøgskoleår er tross alt et avgjørende og bra år for mange, sier Dorte Birch, daglig leder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Lojale
Undersøkelsen viser også at folkehøgskoleelever er lojale. Det betyr at folkehøgskoleelever i høy grad anbefaler folkehøgskole videre til andre. Dette stemmer med folkehøgskolens egne tall. -Vi ser at de fleste som velger folkehøgskole gjør det ut fra "jungeltelegrafen", altså fordi skolen har blitt anbefalt av andre, forteller Birch

Godt miljø
EPSI-undersøkelsen viser også at det sosiale miljøet ved folkehøsgkolene er meget bra, vesentlig bedre enn det er på høyskoler og universiteter. -Kombinasjonen av engasjert personale, spennende studiereiser og godt undervisningsopplegg gjør at mange elever trives på folkehøgskole, sier Birch.


Publisert 22. november 2013, oppdatert 27. november 2013.