Endelig-fremtidig eierskap er avklart!

Fylkestinget vedtok i dag at Buskerud fylkeskommune fortsatt skal eie Ringerike folkehøgskole

Etter ett år med mye usikkerhet ble et i dag satt et punktum i saken. Nå er det skapt ro og forutsigbarhet omkring eierskapet.
-Nå kan vi alle igjen ha fullt fokus på kjernen - drift og videreutvikling av vår flotte skole, sier rektor Morten Eikenes som er både glad og lettet etter vedtaket. Han og styreleder Kolbjørn Kværum har jobbet mye med denne saken.

Bærekraftige betingelser
I tillegg til å avklare eierskapet la også fylkestinget positive føringer for tiden som kommer. Det ble uttalt fra talerstol og i det skriftelige vedtaket at Ringerike folkehøgskole skal sikres bærekraftige betingelser for videre drift. Vi ser fram til mange nye år preget av godt samarbeid med vår ansvarlige eier - Buskerud fylkeskommune!

Vi vil også rette en stor takk til alle som har engasjert seg på våre vegne i tiden som har gått. 


Publisert 31. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.