Spørsmål og svar om Visual Arts

Du er ikke alene om å lure på noe! Her er vanlige spørsmål og svar om Visual Arts.

Hvor mange linjefagstimer er det i uken?
Vi har 15 linjetimer i uken. I tillegg kommer to timer til egenstudier.

Trenger man å ta med seg noe spesielt til linjefag?
Det er helt greit å ikke ta med seg noe til linjefag, men for din egen skyld så er det fint å ta med maleskrin, blyanter, pensler og annet utstyr hvis du allerede har det.

Hva gjør vi på skoleturen?
Vi går på ekskursjoner til store kunstinstitusjoner som blant annet Moma, Whitney, The Metropolitan i New York. Dessuten besøker vi store og spennende museer.  I tillegg besøker vi kunstner om vi får anledning.
I Norge besøker vi de store museene i Oslo som Astrup Fearnley og Nasjonalmuseet.  I tillegg oppsøker vi lokale kunstnere.

Hva er linjekostnaden?
Kostnader for linjeturer, felleskostnader, kost og losji finner du her

Hva skjer på linjen?
I starten lærer vi grunnleggende tegning og maling, lager store tegninger og malerier.  Etter hvert begynner vi å jobbe med grafikk, andre teknikker og mer selvstendige oppgaver.

Hvordan er undervisningen lagt opp – er det vanskelig?
Nei, det er ikke vanskelig.  Vi begynner med grunnleggende kunnskap, og legger opp undervisning slik at både de erfarne og nybegynnere skal ha utbytte av undervisningen.  

Jobber vi mye mer enn linjefagstimene på linjene?
Noen ganger må vi jobbe mer enn linjefagstimene som når vi skal ha utstilling. Vi har utstillinger både på skolen og  ut i skoleåret i byen. Til våren har vi stor avslutningsutstilling på skolen på vårfesten.

Hvordan ser en vanlig linefagdag ut?
En vanlig linjefagsdag er som å jobbe i et atelier. Alle jobber selvstendig med sine arbeider og får veiledning av lærer. Innimellom samler vi oss i gruppe og snakker sammen. Det kan være ting vi skal planlegge sammen.

Vil jeg klare å henge med på VA når jeg ikke har drevet så mye med faget?
Du vil klare å henge med på VA selv om du ikke har drevet med faget. Men du må ha en intensjon om å ville lære om kunstfaget.