En linje for inntil 10 enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold i Norge. Elevene starter sin bosetting i Ringerike kommune med et år på folkehøgskole. Gjennomsnittsalder er 17 år.

Ringerike folkehøgskole har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar, og stiller nå opp for enslige mindreårige flyktninger. Linja "Ny i Norge" er et samarbeid med Ringerike kommune. Vi er stolte av å være med på den nasjonale dugnaden for flyktninger!

Elevene på Ny i Norge har norsk språk og samfunnskunnskap som hovedinnhold i sitt linjefag. I fellesfag og valgfag, og på alle skolens arrangementer og aktiviteter, er de mest mulig sammen med de andre elevene. Fordi det er en berikelse for skolemiljøet, og gir veldig gode muligheter for integrering!