Fasiliteter

Vil du ha en av Norges beste scener som ditt klasserom? Som elev på Musikallinja får du tilgang til tipp topp moderne fasisliteter:

  • Regionens mest moderne scene, med topp moderne lyd- og lysanlegg
  • Scenografiverksted
  • Systue
  • Sminkerom
  • Bandrom
  • Dansesal
  • Øvingsrom
  • Kostymelager
  • Rekvisittlager

Scenografiverksted:  Her er det plass til å bygge det meste.