Dette vil du lære

Gjennom arbeidet med musikalproduksjonene lærer du om alle sider ved denne bransjen. 
Det er vik­tig å bli trygg på sce­nen.  Den tryggheten kan du ta med deg videre i livet. 
På Musikallinjen får du opplevelser og utfordringer, men ikke minst får du muligheten til å utforske faget og rollen du spiller sammen med de andre på og av scenen. Og mere til!

Sang
På Musikallinja jobber vi forestillingsrettet, og i arbeidet frem mot oppsetningene har du mulighet til å synge både i kor og som solist.

 • Stemmebruk
 • Klang
 • Flerstemt sang
 • Formidlingsevne
 • Teknikkworkshop

Dans
Dans er en viktig del av de fleste musikaler og show. Vi vil i hovedsak fokusere på jazzdans, show- og musikaldans.

 • Grunntrening
 • Teknikk
 • Innstudering av koreografi

Teater
På Musikallinja får du utvikle deg som skuespiller og være med på alle prosessene rundt musikaloppsetninger. Vi jobber vi med flere ulike disipliner innen teaterfaget:

 • Grunnleggende skuespillerteknikk
 • Formidling
 • Scenekamp
 • Monologer
 • Rolleinnstudering
 • Auditionteknikk
 • Workshop med profesjonelle skuespillere

Publisert 20. november 2015, oppdatert 21. november 2017.