Spørsmål og svar om Global Solidaritet

Du er ikke alene om å lure på noe! Her er vanlige spørsmål og svar om Global Solidaritet.

Hvor mange linjefagstimer er det i uken?  
15 skoletimer + 2 skoletimer med selvstudie.

Trenger man å ta med seg noe spesielt til linjefag?
Av og til bruker vi fotokamera eller PC/MAC, men det er ikke et krav at man må ha egen PC med seg.

Hva er linjekostnaden?
Kostnader for linjeturer, felleskostnader, kost og losji finner du her

Hvem betaler vaksinene og visum? 
Dere betaler vaksinene selv. Hvor stor utgift det er kommer an på hvor mye dere har reist før. Har dere ingen vaksiner fra før kan det komme opp i 2000-3000 kroner inkludert malariatabletter og drikkevaksine mot kolera.

I tillegg koster det ca kr. 1000,- tilsammen å søke om visum til Kenya.

Koster GS-turene mer enn det står? 
Det som kommer i tillegg er lommepenger. 1000-1500 kroner per tur burde være nok, og man kan også klare seg med mindre enn dette om man ikke kjøper så mye suvenirer. Vi dekker det meste av matutgifter, men utgifter til vann/brus/annen drikke dekkes selv. I tillegg må dere selv betale noen lunsjer og eventuelt snop. 

Hva skjer på linjen?
Undervisningen på linja er grovt sett todelt. En del av undervisningen dreier seg om å lære foto og film. Alt fra å ta gode bilder, til å redigere og sette sammen gode filmer. Etter studieturene pleier vi å sette av 1-2 ukers tid til å jobbe med foto- og filmredigering for å lage filmer og fotoutstillinger som skal presenteres for de andre elevene på skolen og evn. også elever i videregående skoler.

Den andre delen av undervisningen går under paraplyen «Global Solidaritet» Vi tar blant annet for oss utfordringer knyttet til fattigdom, miljø/klima og bærekraftig utvikling, asyl- og immigrasjonspolitikk, store internasjonale konflikter, medias fremstilling av verden og hvordan det påvirker oss, betydningen av bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner, rettferdig handel, bærekraftig turisme, urfolks rettigheter og internasjonal humanitær rett. Målet er at dere skal få mer kunnskap slik at dere kan danne deres egne meninger om hvordan verden er og hvordan den bør være.

Vi jobber også med Global Solidaritet i praksis ved å dra på studieturer, holde foredrag om temaene, gjennomfører ulike typer aksjoner, jobber med Røde Kors og transittmottaket på Hønefoss, er med på internasjonalt seminar med elever fra andre folkehøgskoler og har ansvar for loddsalg ved skolens arrangementer til inntekt for solidaritetsprosjektet i India.

I forkant av turene til India og Kenya jobber vi med å sette oss inn i de konkrete solidaritetsprosjektene og fordyper oss i temaer rundt landenes kultur, historie og politikk. Gjennom et år på Global Solidaritet vil dere få inspirasjon til hvordan dere kan være med å bidra til en mer rettferdig verden.

Hvordan er undervisningen lagt opp – er det vanskelig? 
Undervisningen er lagt opp slik at alle skal kunne følge med selv om de ikke har lært mye om temaene eller film/foto på forhånd. Det er imidlertid ikke en ulempe om du kan en del fra før. Da vil vi kunne lage oppgaver som er mer krevende for de som trenger det.

Jobber vi mye mer enn linjefagstimene på linjene? 
I utgangspunktet gjør vi ikke det. Unntaket er ukene i før vi skal ha lørdagsseminar for skolen. Da presenterer vi egne foredrag, dokumentarfilmer og foto for resten av skolen. Det krever en del kvelds-og ettermiddagsjobbing.

Hvordan ser en vanlig linefagdag ut?
Det er vanskelig å beskrive en vanlig dag, ettersom vi jobber med mange ulike tema og metoder avhengig av når på året det er. Men vi kan si at en linjefagdag på GS ofte inneholder en del teori og gruppediskusjoner omkring ulike tema. Avbrutt av mer praktiske økter hvor dere jobber mer på egenhånd med kunnskap dere har opparbeidet dere.