Solidaritetsarbeid

Global solidaritet i praksis

 Vårt solidaritetsarbeid favner bredt. Det dreier seg både om å støtte konkrete bistandsprosjekter, drive informasjonsarbeid om viktige samfunnsforhold og urettferdighet, forberede og gjennomføre egne arrangementer/innsamlinger, loddsal, underskriftskampanjer, bevisste forbruksvalg og frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere i Hønefoss.

Støtte til konkrete bistand/nødhjelpsprosjekter. På våre studieturer til Kenya og Hellas velger vi å støtte noen av de organisasjonene/prosjektene vi besøker med penger eller materielle gaver, i tillegg til å samarbeide på andre måter. I Kenya har vi blant annet støttet flere barnehjem med mat og basisartikler når vi har kommet på besøk. 

Hvilke prosjekter og organisasjoner vi støtter kan variere fra år til år.

For å samle inn penger bruker vi muligheten på mange av skolens større arrangementer til å arrangere loddsalg til inntekt for et eller flere prosjekter. Det er linjens ansvar å organisere, få tak i premier og gjennomføre loddsalg og loddtrekning.

Informasjonsarbeid
I løpet av året på Global Solidaritet lærer dere mye om urettferdighet i verden, årsaker til fattigdom, forskjeller mellom fattige og rike og hva som kan gjøres for at verden skal bli et enda bedre sted. Informasjonsarbeid handler om å spre denne kunnskapen til flere. Vi viser solidaritet ved å opplyse om urettferdighetene som finnes i verden og løsningene vi kan bidra med! I dette arbeidet kan dere bruke både erfaringer fra studieturer og teoretisk kunnskap dere opparbeider dere gjennom året. Vi holder lørdagsseminarer for resten av skolen og noen ganger foredrag for videregående skoler og temadag for en lokal barneskole. Både film, foto, foredrag, bildeserier, historier, små rollespill, caseoppgaver, sang og musikk kan brukes.

Frivillig arbeid
Vi er aktivt engasjert i lokalmiljøet i form av frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere i Hønefoss. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors, det lokale asylmottaket og voksenopplæringa i kommunen. Noen av aktivitetene vi er med på å gjennomføre er flerkulturell juletrefest, vinteraktivitetsdag, bowlingtur for ungdom, leksehjelp, aktivitetsdag for barn på folkehøgskolen og flerkulturell kveld.