Solidaritetsarbeid

Global solidaritet i praksis

Vårt solidaritetsarbeid favner bredt. Det dreier seg både om å støtte konkrete bistandsprosjekter, drive informasjonsarbeid om viktige samfunnsforhold og urettferdighet, forberede og gjennomføre egne arrangementer/innsamlinger, loddsalg, underskriftskampanjer, bevisste forbruksvalg, deltagelse på aktuelle markeringer og frivillig arbeid med flyktninger i Hønefoss.

 

 

Støtte til konkrete prosjekter og organisasjoner.

På våre studieturer til Kenya og Hellas velger vi å støtte noen av de organisasjonene/prosjektene vi besøker med penger eller materielle gaver, i tillegg til å samarbeide på andre måter. Hvilke prosjekter og organisasjoner vi støtter kan variere fra år til år. For å samle inn penger bruker vi blant annet muligheten på mange av skolens større arrangementer til å ha loddsalg. Det er linjens ansvar å organisere, få tak i/lage premier og gjennomføre loddsalg. I fjor hadde vi også et samarbeid med musikallinjen på skolen hvor vi hadde julekonsert til inntekt for Kirkens Bymisjons arbeid i Hønefoss.

 

Informasjonsarbeid
I løpet av året på Global Solidaritet lærer dere mye om urettferdighet i verden, årsaker til fattigdom, forskjeller mellom fattige og rike og hva som kan gjøres for at verden skal bli et enda bedre sted. Informasjonsarbeid handler om å spre denne kunnskapen til flere. Vi viser solidaritet ved å opplyse om urettferdighetene som finnes i verden og løsningene vi kan bidra med! I dette arbeidet kan dere bruke både erfaringer fra studieturer og teoretisk kunnskap dere opparbeider dere gjennom året. Vi holder lørdagsseminarer for resten av skolen og noen ganger foredrag for videregående skoler eller ungdomsskoler. Både film, foto, foredrag, bildeserier, historier, små rollespill, caseoppgaver, sang og dans har blitt brukt.

 

 

Frivillig arbeid
Vi er aktivt engasjert i lokalmiljøet i form av frivillig arbeid med bosatte flyktninger i Hønefoss. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors og voksenopplæringa i kommunen. Noen av aktivitetene vi har vært med på å gjennomføre er flerkulturell juletrefest, vinteraktivitetsdag, bowlingtur for ungdom, leksehjelp, demokrativerksted for ungdom og flerkulturelle kvelder.