Kunnskap skaper handling

En forutsetning for Global Solidaritet er kunnskap om internasjonale relasjoner i den verden vi lever i. Gjennom økt kunnskap om verden rundt oss, legger vi grunnlaget for å drive med global solidaritet i praksis.

Vi ønsker hele tiden å jobbe mellom teori og praksis. Vi lærer noe nytt om verden, og så finner vi ut hvordan vi kan være med å bidra! Motivasjonen og interessen du har for å lære mer om hvordan verden henger sammen er avgjørende for hvilket utbytte du vil få av det faglige innholdet på linjen.

Nobels fredssenter Global Solidaritet Ringerike folkehøgskole

Hva slags kunnskap er vi på jakt etter? 
Vi er ute etter at dere opparbeider dere kunnskap som igjen kan føre til handling og en større bevissthet hos dere selv om hva dere står for når det kommer til store globale tema. Først når dere vet hva dere skal mene noe om, og hva dere mener om det, er vi klare for handling!

Et overordnet mål med kunnskapen dere opparbeider dere gjennom et år på Global Solidaritet er en bedre forståelse av hvordan verden henger sammen, årsaker til fattigdom og urettferdige relasjoner i verden, maktstrukturer og hvordan ulike aktører mener at verden kan gjøres bedre! Med denne nye kunnskapen håper og tror vi at dere er bedre rustet til å finne frem til deres egne meninger om ulike samfunnsdebatter og utviklingsspørsmål. Hva er "sant" og hvilken sannhet er din? 

Vi er også opptatt av å gi dere kunnskap om  metoder vi som enkeltmennesker og grupper kan bruke for å skape en endring. Her snakker vi om alt fra hvordan man kan lage en underskriftskampanje eller et godt leserinnlegg til hvordan man planlegger en aksjon, markering eller innsamlingsaksjon.

Changemaker Global Solidaritet Ringerike folkehøgskoleMange ulike tema
I løpet av året setter vi oss inn i mange ulike temaer. Valg av temaer og problemstillinger henger både sammen med hva som er aktuelt, hvilke saker det er lett å gjøre noe med (altså vise solidaritet i praksis) og hvilke saker som engasjerer et elevkull ekstra mye. Vi har fleksibilitet til å bruke mye tid på noe dere brenner for, og mindre tid på noe annet. Vi tar blant annet for oss utfordringer knyttet til fattigdom, miljø/klima og bærekraftig utvikling, matproduksjon og forbruk, asyl og flyktningpolitikk, store internasjonale konflikter, medias fremstilling av verden og hvordan det påvirker oss, FN, betydningen av bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner, rettferdig handel og bærekraftig turisme. 

Hvordan jobber vi med å skaffe dere kunnskap om hvordan verden henger sammen?
Vi er opptatt av å ha variasjon i våre arbeidsmetoder. Vi bruker gode dokumentarer og tv-program/serier som belyser viktige aspekter ved temaene vi tar for oss. Foredrag med linjelærere og eksterne gjester er også viktig. I tillegg brukes rollespill, andre spill, diskusjonsoppgaver, caseoppgaver, fiktive debatter, teaterbesøk, besøk til organisasjoner og sentre, filmfestivaler, besøk på stortinget med mere som måter å opparbeide oss kunnskap på.

bærekraft Global Solidaritet Ringerike folkehøgskoleStudieturer til Hellas og Kenya
En annen veldig viktig måte å opparbeide seg kunnskap på er selvfølgelig studieturere våre. Gjennom å oppleve ting på nært hold, og se noen av de tingene vi snakker om i praksis blir lærdommen mye sterkere. I forkant av turene til Kenya og Hellas fordyper vi oss i aktuelle problemstillinger og samfunnsforhold som det vil være relevant for oss å jobbe med. Hellasturen er helt konkret knyttet opp i mot flyktning-og miljøspørsmål.

Kunnskap om hvordan dere kan lage bra informasjonsarbeid
Vi jobber også med hvordan vi kan presentere og videreformidle det vi lærer. Dette kaller vi informasjonsarbeid. Kunnskap om hvordan man kan formidle videre det man har lært og ønsker å bringe videre til andre er både viktig kunnskap og ferdigheter dere opparbeider dere. Vi jobber blant annet med å lage og presentere gode bildeshow, film og foredrag for andre skoleelever/folkehøgskoleelever. Dette informasjonsarbeidet tar utgangspunkt i studieturene våre.