Internasjonale relasjoner

En forutsetning for Global solidaritet er kunnskap om internasjonale relasjoner i den verden vi lever i. Gjennom økt kunnskap om verden rundt oss, kan vi også stå sterkere til å drive med global solidaritet i praksis.

I løpet av et år på Global Solidariet skal vi skaffe oss solid bakgrunn for egne meninger om ulike samfunnsdebatter og utviklingsspørsmål. Hva er "sant" og hvem bestemmer hva som er "sant" når det gjelder internasjonal utvikling? Hvilken sannhet er din? 

En viktig del av linjefaget på global solidaritet handler om å lære mer om hvordan verden henger sammen, årsakene til fattigdom og urettferdige relasjoner i verden og hva slags maktstrukturer som er med på og former verdens utvikling. Hva mener egentlig du er den viktigste måten å redusere fattigdommen på?

I løpet av året setter vi oss inn i mange ulike temaer og problemstillinger. Vi tar blant annet for oss utfordringer knyttet til fattigdom, miljø/klima og bærekraftig utvikling, matproduksjon og forbruk, asyl og flyktningpolitikk, store internasjonale konflikter, medias fremstilling av verden og hvordan det påvirker oss, FN, betydningen av bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner, rettferdig handel og bærekraftig turisme. 

I forkant av turene til Kenya og Hellas fordyper vi oss i samfunnsforhold, politikk og historie i de aktuelle landene. Vi prøver også å sette dette inn i en større internasjonal kontekst.

Gjennom et år på Global solidaritet vil dere få inspirasjon til hvordan dere kan være med å bidra til en mer rettferdig verden.