Arbeidsmåter

Initiativ og deltakelse er nøkkelord for å skape et godt læringsmiljø. Motivasjonen og interessen du har for å lære mer om hvordan verden henger sammen er avgjørende for hvilket utbytte du vil få av det faglige innholdet på linjen.

Hvordan kan vi så arbeide for å lære mer om verden rundt oss? 
Vi er opptatt av å ha variasjon i våre arbeidsmetoder rettet mot det å lære mer om verden rundt oss. Vi bruker gode dokumentarer og tv-program som belyser viktige aspekter ved temaene vi tar for oss. Foredrag i ulike varianter er en annen arbeidsmetode. Ofte med lærerne på linjen, men vi inviterer også eksterne gjester som har god kunnskap om temaer vi vil lære mer om. I tillegg brukes rollespill som metode, og du skal ikke se bort i fra at du blir utfordret til å representere en stat i en fiktiv klimaforhandling eller være aktivist i en konstruert demonstrasjon. Du lærer også mer om global solidaritet gjennom å selv forberede og presentere temaer for resten av klassen. Diskusjoner og debatter er en viktig arbeidsmetode vi bruker på linja, og forutsetter aktiv deltagelse.

For å lære mer om internasjonale relasjoner oppsøker vi også aktuelle institusjoner og sentre både i lokalmiljøet og i Oslo.

Vi jobber også med hvordan vi kan presentere og videreformidle det vi lærer. Dette kaller vi informasjonsarbeid. Vi jobber blant annet med å lage og presentere gode bildeshow, film og foredrag for skoleelever/folkehøgskoleelever om internasjonale relasjoner med utgangspunkt i studieturene til Kenya og Hellas.