Hellas

Gjennom Europa i flyktningers spor.

Skoleåret 2020-2021 har vi nytt reisemål og reiser for første gang på studietur til Hellas med tog gjennom Europa. 

Reisen er også målet 
På veien oppover igjen bruker vi lengre tid enn nedover. Vi stopper flere steder på Balkan-ruten gjennom Øst-Europa, som mange flyktninger bruker på å komme seg fra Hellas og opp mot blant annet Skandinavia. Mange land på ruten har en veldig fiendtlig politikk mot flyktninger, og vi håper å kunne møte noen langs ruta som kan fortelle oss mer om dette. 

Uverdige forhold
Mange av flyktningene som kom sjøveien til Europa fra 2015 er strandet  i Hellas fordi europeiske land er uenig både i fordeling av flyktningene og om flyktningpolitikk.  Derfor har Hellas endt opp med et stort antall flyktninger som lever i uverdige forhold i overfylte leire. 

Vi reiser miljøvennlig
Den viktigste grunnen til at vi velger Hellas som reisemål er den uholdbare situasjonen for tusenvis av flyktninger som har endt opp i overfylte flyktningleirer på fastlandet i Hellas og på øyene rundt.

En annen grunn er at vi på Ringerike Folkehøgskole vil vise at vi tar klimaendringene på alvor, og begrenser antall studieturer med fly per linje til en.

Bevissthet og kunnskap
Det er et stort behov for å skape mer bevissthet og kunnskap blant folk flest om situasjonen for de som tvinges på flukt,  og de som rammes av svakheter i internasjonal og europeiske flyktningpolitikk hver dag. På reisen med Global Solidaritet til Hellas vil dere få muligheten til å møte de som selv har flyktet, de som hjelper flyktningene og kanskje noen som er kritiske til flyktningene.

Samle inntrykk
Det vil være en reise hvor vi samler historier, bilder, videomateriale og kunnskap som vi skal bruke til å spre budskapet når vi kommer tilbake til Norge. Vi vil ikke kunne jobbe på innsiden av flyktningleirene i Hellas fordi de har en nedre aldersgrense for frivillige, og krav til å kunne jobbe i felt et minimum antall uker. Vi møter derfor menneskene utenfor leirene. 

Formidle inntrykk
I likhet med Kenya-turen mener vi at noe av det viktigste vi gjør, skjer gjennom informasjonsarbeid når vi kommer hjem. Etter en tur i flyktningers spor er det nok av opplevelser å formidle videre.


Publisert 2. oktober 2019, oppdatert 3. oktober 2019.