Kreativitet og inspirasjon

Å skape dans er noe vi jobber mye med i løpet av danseåret på Ringerike Folkehøgskole

Dans er bevegelse, og det finnes mange måter å bevege seg på. Dette skal vi utforske nærmere gjennom danseåret vi har foran oss der jazz, hip hop og moderne dans er gjennomgående dansestiler. Vi skal også innom improvisasjon og kontaktimprovisajon der vi jobber sammen to eller flere og skaper dans gjennom tilfeldigheter som skjer i øyeblikket. I forbindelse med koreografiarbeidet skal vi også lære enkel musikkteori i forhold til koreografiarbeid som et verktøy for skapende arbeid.

Vi legger opp til et godt, trygt og kreativt miljø som inspirerer til å skape dans gjennom eget bevegelsesmønster. Du vil derfor få god mulighet til å prøve deg som koreograf ved flere anledninger slik at du får utløp for din kreativitet, alene om du vil, og sammen med andre. Da kan du bruke det DU blir inspirert av til å skape dans, for eksempel yndlingssangen din.I tillegg er muligheten der for å vise dette for publikum på en av danseforestillingene våre, eller f.eks. på Åpen Scene. Bli med på et spennende danseår og la deg inspirere!