Utvidet fagtilbud

Valgene florerer på Ringerike Folkehøgskole og om du ikke syns det er nok med de fastsatte dansetreningstimene på linja per uke, er heldivis dans og andre treningsformer godt representert som valgfag også. Velg i vei!

På Ringerike Folkehøgskole har du mulighet til å velge mellom mange valgfag utenom linjefagstiden. Om du ønsker mer dansetrening utenom fagene sammen med dine meddanseeelever, kan du velge mellom Dans fellesfag eller Yoga.

I fellesfag Dans jobber vi ikke så mye teknisk, men mer med danseglede og koreografier.  Vi fokuserer på jazz frem til jul og Hip Hop etter jul. Yoga er også et valgfag å anbefale som et godt supplement til danstrening. Der blir du både smidig og sterk, i tillegg til at du finner ro, konsetrasjon og fokus til hverdagen ellers.

Trenger du enda mer variasjon på treningsfronten er egentrening, turgruppe og ballsport også representert.