Vi har dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ringerike folkehøgskole er en tradisjonell norsk folkehøgskole med 120 årlige internatelever fordelt på 7 linjer (klasser). I tillegg til hovedkurset arrangerer skolen ulike kortkurs. Elevene har en snittalder på 19 år, og de fleste er akkurat ferdig med videregående skole.

Ringerike Folkehøgskole har som slagord: "Skolen som aldri sover". Målet er å:

  •  legge til rette for at elevene skal utvikle livsmot og verdibevissthet, tilegne seg    kunnskap og få opplevelser
  •  utvikle elevenes selvstendighet, ansvar og innsikt i egen og andres rolle i fellesskapet
  • fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet

Skolen er kåret til Norges første Fairtrade folkehøgskole og er et miljøfyrtårn.

 


Publisert 2. august 2012, oppdatert 7. september 2017.