Har du lyst til å bli vår nye kollega? Det er ledig stilling på Stand up & Revy!

Ringerike folkehøgskole søker en lærer i ett års vikariat i 50 % stilling for skoleåret 2017-18. Den som blir ansatt, vil få medansvar for undervisningstilbudet på linja Standup & Revy. Undervisning i andre fagområder er også aktuelt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ringerike folkehøgskole er en tradisjonell norsk folkehøgskole med 120 årlige internatelever fordelt på 7 linjer (klasser). I tillegg til hovedkurset arrangerer skolen ulike kortkurs. Elevene har en snittalder på 19 år, og de fleste er akkurat ferdig med videregående skole.

Ringerike Folkehøgskole har som slagord: "Skolen som aldri sover". Målet er å:

  •  legge til rette for at elevene skal utvikle livsmot og verdibevissthet, tilegne seg    kunnskap og få opplevelser
  •  utvikle elevenes selvstendighet, ansvar og innsikt i egen og andres rolle i fellesskapet
  • fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet

Skolen er kåret til Norges første Fairtrade folkehøgskole og er et miljøfyrtårn.

Linja Stand up & Revy rekrutterer svært godt. Den består av ca 15 elever årlig. To lærere deler ansvaret for undervisningstilbudet på denne linja.

Det er ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor følgende områder:

  • standup
  • revy
  • tekstskriving
  • regi
  • sosiale medier

I tillegg til undervisning, har lærere i folkehøgskolen sosialpedagogisk arbeid. Skolen ønsker å knytte til seg medarbeidere som har allsidig kompetanse og bakgrunn, er fleksible og engasjerte, har mye pågangsmot og kan samarbeide med ungdom og voksne i et utfordrende folkehøgskolemiljø. Personlig egnethet og kjennskap til folkehøyskole blir vektlagt ved ansettelse.

Ringerike Folkehøgskole eies av Buskerud Fylkeskommune og drives i den frilynte, grundtvigske tradisjon.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse er 21.08.2017

Tilsettingsvilkår

Tilsetting skjer på vilkår som følger av gjeldende lover, forskrifter, avtaler og reglement.
Forbehold om endring mht stillingsstørrelse.

Kontakter

Frist : 28.07.2017 og søknad sendes via vår rekrutteringsportal


Publisert 2. august 2012, oppdatert 23. juni 2017.