Ledige stillinger

Vi søker en lærer i ett års vikariat i inntil 100 % stilling for skoleåret 2017-18 (fra 01.08.2017 til 31.07.2018) Den som blir ansatt, vil få medansvar for undervisningstilbudet på linja Global Solidaritet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ringerike folkehøgskole søker en lærer i ett års vikariat i inntil 100 % stilling for skoleåret 2017-18 (fra 01.08.2017 til 31.07.2018) Den som blir ansatt, vil få medansvar for undervisningstilbudet på linja Global Solidaritet. Stillingen innebærer også arbeidsoppgaver knyttet til vår linje for enslige, mindreårige flyktninger (Ny i Norge). Erfaring med integreringsarbeid er derfor en fordel. Undervisning i andre fagområder er også aktuelt.

Ringerike Folkehøgskole har som slagord: "Skolen som aldri sover". Målet er å:
" legge til rette for at elevene skal utvikle livsmot og verdibevissthet, tilegne seg kunnskap og få opplevelser
" utvikle elevenes selvstendighet, ansvar og innsikt i egen og andres rolle i fellesskapet
" fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet

Skolen er kåret til Norges første Fairtrade folkehøgskole og er et miljøfyrtårn.

Linja Global Solidaritet rekrutterer svært godt. Den består av ca 20 elever årlig. To lærere deler ansvaret for undervisningstilbudet på denne linja. Studieturer til Kenya og India står sentralt.

Da en av lærerne har 100% permisjon i skoleåret 2017-18, søker vi etter hennes vikar.

Det er ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor følgende områder:
" solidaritetsarbeid
" internasjonal utvikling og politikk
" bærekraft
" integrering, arbeid med flyktninger

I tillegg til undervisning, har lærere i folkehøgskolen sosialpedagogisk arbeid. Skolen ønsker å knytte til seg medarbeidere som har allsidig kompetanse og bakgrunn, er fleksible og engasjerte, har mye pågangsmot og kan samarbeide med ungdom og voksne i et utfordrende folkehøgskolemiljø. Personlig egnethet blir vektlagt ved ansettelse.

Ringerike Folkehøgskole eies av Buskerud Fylkeskommune og drives i den frilynte, grundtvigske tradisjon.

Informasjon om skolen

www.ringerike.fhs.no.

Tilsettingsvilkår

Tilsetting skjer på vilkår som følger av gjeldende lover, forskrifter, avtaler og reglement.
Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Kari Evjen, assisterende rektor, epost: kari....@bfk.no, mobil 995 26 933
Morten Eikenes, rektor, epost: morten....@bfk.no, mobil 959 20 240

Søknadsfrist 28. april i vår rekrutteringsportal

 


Publisert 2. august 2012, oppdatert 20. april 2017.