Økologisk mat

Vi har et stort fokus på å bruke økologiske produkter og ble i mars 2017 sertifisert med Debio Bronse og Øko-merket, med resertifiseringer i 2018 og i 2019.

Bronsemerket har vi fått på frokosten vår, det innebærer at den skal inneholde minimum 15 økologiske produkter. Imidlertid overoppfyller vi kravene også her, og satser på en Debio Sølv sertifisering i løpet av 2020.

Debio sølv
Med Debio Sølv vil hele 50% av maten vi serverer være økologisk. Mye av den økologiske maten kjøpes inn i store kvanta som tørrvarer, noe som reduserer transport og gir en positiv gevinst på redusert klimaavtrykk. I tillegg har innkjøpet av økologiske råvarer også gitt en gunstig effekt ved at kjøkkenet lager nærmest all mat fra bunnen av.