Bilde av Runar Gottlieb Schøne

Prosjektering, administrasjon, installasjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Elektro
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Runar.Gottl...@bfk.no