Bilde av Margrete Juterud
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Margrete...@bfk.no