Bilde av Michael Nyland

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
Michael...@bfk.no