Bilde av Natalie Jakobsen

undervisning i matematikk og naturfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/till
Telefon
+4798413775
E-post
Natalie....@bfk.no