Bilde av Lars-Erik Faugli

Lærer m/till

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/till.Utd
Telefon
E-post
Lars-Eri...@bfk.no