Bilde av Haakon Sperle

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Haakon....@bfk.no