Bilde av Inger Lillian Solbakk

Lektor med tilleggsutdanning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning / Siviløkonom
Telefon
E-post
Inger.Lilli...@bfk.no