Bilde av Marianne Hollerud
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
Hjemmeværende mamma/deltidsstudent/arbeidssøkende
Telefon
E-post
Marianne....@bfk.no