Bilde av Geir Bråten

Teknikk og industriell produksjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning / faglærer TIP
Telefon
E-post
Geir.B...@bfk.no